Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Algemeen

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld het doen van een bestelling of het inschrijven voor de nieuwsbrief.

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Tiptopverzorging.nl daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Tiptopverzorging.nl de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante zaken omtrent uw order(s). Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat ons melden. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Verklaring

Tiptopverzorging.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring.

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan:

Tiptopverzorging.nl
Bachlaan 7
3706 BA ZEIST